Yhteisöllisyyden ylläpitäjä palkittiin 15.3.2022

Veteraanijärjestöt esittivät Puolustusvoimille ja Rajavartio­laitokselle vuonna 2018 mahdolli­suutta jakaa perinne-esine, ”Rautasormus”, joukko-osastoissa kotiuttamisten yhteydessä. Tavoitteena on siirtää nuorisollemme tietoi­suutta sotasukupolven roolista ja merkityk­sestä Suomen itsenäisyydelle. Rauta­sormus ja siihen kuuluva kunniakirja jaetaan joukko-osaston valitsemalle ikäluokan varusmiehelle, joka edustaa saapumiserässään ”Yhteisölli­syyden ylläpitäjää”.

Santahaminassa sijait­seva Kaartin Jääkärirykmentti tuli Veteraani­perinteen alueneuvottelukunnan ja Upin­niemessä sijaitseva Rannikkoprikaati Espoon Sotaveteraanit ry:n vastuulle.

Espoon Sotaveteraanit ry luovuttivat 15.3.2022 Rannikkoprikaatista kotiutuvalle korpraali Emil Visurille rautasormuksen. Kuvassa vasemmalla puheenjohtaja Hannu Väisänen ja Visurin oikealla puolella Olli Ollila.